Fakta om voldtekt i Norge

* 9,4 prosent av kvinnene i en ny nasjonal undersøkelse har opplevd å bli voldtatt, mot 1,1 prosent av mennene.

* Halvparten (49 prosent) av kvinnene som rapporterte voldtekt, hadde opplevd voldtekt før fylte 18 år

* Det er ingen indikasjoner på at voldtekt mot unge kvinner har gått ned over

tid. Like mange yngre som eldre kvinner rapporterte voldtekt før fylte 18 år.

* Seksuelle overgrep mot både kvinner og menn blir stort sett utført av menn.

* De aller fleste kjente overgriperen.

* De største gruppene av overgripere når det gjaldt voldtekt var venner, bekjente, nabo, kollega og kjæreste/partner eller tidligere kjæreste/partner.

* Både voldtekt og seksuell omgang før 13 år skjedde i mange forskjellige relasjoner. De viktigste gruppene av overgripere var naboer, andre kjente voksne, familie og slekt annet enn foresatte.

Kilde: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Legg igjen en kommentar